Các khóa học đã đăng ký

Các khóa học nổi bật

Chương trình: SMEPace
Thời gian đào tạo: Hè 2021
Ngôn ngữ:
Học phí: 0₫
Chương trình: SMEPace
Thời gian đào tạo: Hè 2021
Ngôn ngữ:
Học phí: 0₫
Chương trình: SMEPace
Thời gian đào tạo: Hè 2021
Ngôn ngữ:
Học phí: 0₫
Chương trình: Khác
Thời gian đào tạo: 108 giờ
Ngôn ngữ:
Học phí: 0₫
Chương trình: Khác
Thời gian đào tạo: 216 - 324 giờ
Ngôn ngữ:
Học phí: 0₫

Tin tức & Sự kiện

Học sinh tiêu biểu

SMEPace Việt Nam tự tin giúp học viên có một hành trang kiến thức đầy đủ cùng những kĩ năng cần thiết cho bất kỳ cuộc thi tiếng Anh nào.

Đánh giá của học viên